Denetim Kurulu Raporu

………………….. APARTMANI DENETİM KURULU RAPORU

…………………… Apartmanı yöneticisinin …../…../20011 – …../…../2011 tarihleri arasındaki ……….. döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:

1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GİDERLER MİKTARI

1-Yakıt Gideri
2-Elektrik Gideri
3-Su Gideri
4-Kapıcı Gideri
5-Bakım Onarım Gideri
6-Demirbaş Gideri
7-Temizlik Gideri
8-Muhtelif Giderler
——————————————+————————

TOPLAM GELİRLER

1-Aidat Gelirleri
2-Faiz Gelirleri ——————————————-+————————

TOPLAM
2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GELİR /GİDER FARKI

GELİRLER——————————-
GİDERLER——————————-
MEVCUT———————————

3-Gelir ve gider bilançosu aşağıdaki gibidir.

MEVCUTLARIN DURUM BİLANÇOSU

BANKALARDA—————————
KASADAKİ NAKİT———————-
TOPLAM———————————–

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:

1-………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-………………………………………………………………………………………………………………………………………….


SONUÇ: Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır. Yönetici İbra edilmiştir..(…../…../2011)

APARTMAN DENETİM KURULU

Denetçi Denetçi Denetçi